رادیولوژی دیجیتال (DDR)

رادیولوژی دیجیتال (DDR)

درسیستم های جدید تصویربرداری رادیولوژی دیجیتال بدون استفاده از کاست،تصاویرروی فیلم و CD به بیماران تحویل داده می شود.خانم های باردار و گروههای حساس بایستی از قرارگرفتن درمعرض اشعه ایکس خودداری نمایند و قبل ازانجام آزمایش شرایط خودراحتما با کارشناس مطرح نمایند.این دستگاه با کاستن از دوز و مقدار اشعه تابشی،به سهولت کار و سلامت بیماران بسیار کمک می کند.

تکنیک های انجام پذیر در بخش رادیولوژی امدادگران:

  • انجام کلیه موارد گرافی ساده و رنگی برای بیماران
  • Alighment view یا گرافی سه مفصل در یک کلیشه
  • Full Spine  (فقرات گردنی و پشتی و کمری در یک فیلم)
  • همه گرافی های تخصصی داخلی و ارتوپدی