ماموگرافی دیجیتال (Mammography)

ماموگرافی دیجیتال (Mammography)

ماموگرافی عکس رادیوگرافی ساده با اشعه ایکس با دوز کم جذبی از بستان ها و ابزاری برای کشف زودرس سرطان های غیر قابل لمس می باشد. همچنین دستگاه ماموگرافی دیجیتال به صورت نقطه ای عمل می کند و اگر بیمار در بخشی از سینه خود احتمال بروز سرطان را داشته باشد می‌تواند تصویر را واضح و تا چند برابر بزرگنمایی نماید. عموم بانوان ۴۰ ساله و بیشتر باید جهت جلوگیری از عواقب جبران‌ناپذیر سرطان سینه و متاستاز ها حداقل هر سال یک بار ماموگرافی انجام بدهند.

خدمات ویژه ماموگرافی در امدادگران:

  • ماموگرافی به صورت دیجیتال و بسیار دقیق با قابلیت بزرگنمایی spot view
  • انجام عکس برداری برای سایز های گوناگون مراجعین
  • گزارش و نتیجه آزمون با میزان پرتودهی کم به بیمار به صورت پکس یا ایمیل یا بر روی سی‌دی و فیلم برای سایر مراکز درمانی