پانورکس،عکس برداری از دندان (OPG)

پانورکس،عکس برداری از دندان (OPG)

دستگاه پانورکس یکی از دستگاه های بسیار مهم در دندانپزشکی است که وظیفه آن عکس برداری از دندان ها و فک صورت به صورت پاناروما و کامل برای تشخیص پوسیدگی ها و وضعیت دندان‌ها می باشد. این دستگاه با امکان تنظیم حالت های متفاوت و تغییر کنتراست شرایط تصویر برداری مناسب از کودکان را نیز مهیا می‌سازد. حسگرهای مورد استفاده در این دستگاه تاثیر مستقیم و به سزایی در افزایش کیفیت تشخیص و درمان های دندانپزشکی خواهد داشت. علاوه بر افزایش کیفیت گرافی، از مزایای دیگر این دستگاه می توان به دیجیتالی بودن قابلیت عکس کلی از فک و چند دندان به صورت تکی در یک کلیشه و کاهش مدت‌زمان تصویربرداری کلی دندان ها نسبت به زمان تصویربرداری دستگاه‌های پانورکس غیر دیجیتال اشاره کرد. نتیجه گرافی به صورت دیجیتال قابل چاپ روی فیلم و سی دی می باشد.