بایگانی‌ها: بخش ها (دپارتمان)

MRI (1.5 تسلا)

MRI (1.5 تسلا)

ام آرآی : دستگاه تصویربرداری پزشکی است که…