دکتر سید محمد کسائی

درباره پزشک

متخصص قلب و عروق/فلوشیپ تصویربرداری قلب/انجام وگزارش ام آر آی قلب

متخصص قلب و عروق/فلوشیپ تصویربرداری قلب/انجام وگزارش ام آر آی قلب