دکتر محمود لطیف التجار

درباره پزشک

متخصص رادیولوژی/انجام سونوگرافی های تخصصی و گزارش رادیولوژی و ماموگرافی

متخصص رادیولوژی/انجام سونوگرافی های تخصصی و گزارش رادیولوژی و ماموگرافی